מוגן: קורס פתולוגיה
פתולוגיה 1         https://drive.google.com/file/d/10BTWymph7Lx5DVR3TtDXRPZU-b2KRtNS/view?usp=sharingפתולוגיה 2 https://drive.google.com/file/d/1tFL7rHcKYB3MfXxEt5bojpC0TSvQ5pyi/view?usp=sharingפתולוגיה 3  https://drive.google.com/file/d/1l-YLJ2awGjO902cg34tS-n4M1tS2frqq/view?usp=sharingפתולוגיה 4  https://drive.google.com/file/d/1AslznTst_oc_Qnug970UEcUVlObJOoxb/view?usp=sharingפתולוגיה  להמשך קריאה >>