פריסה ארצית

תקנון האקדמיה ליוגה תרפיה

התקנון – הינו חלק בלתי נפרד מדרישות הקורס
תוכן התקנון מהווה המשך למידע הכללי לקורס. התקנון עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לנסיבות. התקנון נוסח בלשון זכר לשם נוחות הניסוח.

 1. בכדי להתחיל את הקורס יש לעמוד בדרישות הבאות:
  א מילוי שאלון רישום במלואו ומסירתו במייל טרם תחילת הקורס
  ב שיחת לבדיקת התאמה בטלפון
  ג  קבלת תשלום דמי רישום טרם תחילת הקורס
  ד. קבלת תשלום שכר לימוד – במלואו או בחלקו טרם תחילת הקורס כמופרט בשאלון הרישום.
  ה. קבלת מייל זימון לקורס

משמעת

1 . חובת נוכחות 85% מהמפגשים הפרונטליים. חיסורים לא מוסברים באמצע יום הלימודים יחשבו כחיסור מיום לימודים.

2 .אין להיכנס לשטח הסטודיו עם מכשיר נייד פועל, או מחשב, ואין להפעילו או להיעזר בו בזמן השיעורים. יש להשאיר מכשירים ניידים במצב כבוי או טיסה בתוך תיק הסטודנט במהלך כל השיעורים לרבות שיעורי הזום.

3 .יש להיענות להוראות ודרישות המורים למען קורס איכותי הרמוני ופורה.

4 .יש לשמור על שקט והקשבה במהלך השיעורים. במידה והסטודנט מפריע ואינו חדל הוא יקבל אזהרה במייל. שלוש אזהרות יבטלו את השתתפותו בקורס ולא יקבל החזר כספי משום סוג.

5 .אין לאכול במהלך השיעורים המעשיים או בזום.

6 .אסור להקליט או לצלם את השיעורים.

7 .ידוע לסטודנט ששיחות, שיתופים, תהליכים רגשיים שעשויים להיאמר בקורס הם מידע אישי של סטודנטים אחרים. מידע זה הוא חסוי. הסטודנט לוקח על עצמו ומסכים להיות דיסקרטי ומחויב בסודיות ולא לחלוק מידע זה בשום צורה או אופן.

8 .בשימוש ברשתות חברתיות במסגרת הקורס ואחריו, לרבות קבוצות וואטסאפ, יש לשמור על אופן ביטוי הולם ומכבד ולא להוציא לשון הרע. הסטודנט מוזמן לפנות למורים בקורס בכל נושא ולמצוא פתרונות הולמים ומכבדים. אי ציות על דרישה זה יגרור אזהרה במייל. לאחר שלוש אזהרות תבוטל השתתפותו של הסטודנט בקורס ללא החזר כספי או פיצוי מכל סוג.

9 .למנהלי הקורס, או בעלי האולם אין אחריות על נזק אובדן או גניבה של ציוד אישי. כל סטודנט אחראי על ציודו האישי.

10 .במהלך יום הלימודים, היעדרות משתי שעות לימוד אקדמיות נחשבת כחיסור.

תכנית הלימודים

11 .תכנית הלימודים כוללת מרכיב עיוני ומעשי. השתתפות בתרגולים המעשיים במפגשים המעשיים ובזום היא חובה אלא אם כן ניתן אישור ממורי הקורס.

12 .תרגול יוגה יומי הוא חובה עבור מטפל ביוגה טיפולית ועבור תעודת הסמכה. מומלץ לתרגל את שיעורי הבית הניתנים בקורס כחלק מהתרגול היומי.

13 .על כל סטודנט לפתוח או לעשות שימוש בתיבת מייל של ג'ימייל gmail. הסטודנט מסכים לקבל חומרי לימוד, לינקים והודעות מנהליות הקשורות לקורס דרך קבוצת וואטסאפ שתפתח במיוחד לקורס ובאמצעות תיבת gmail בלבד. חובה עד תחילת הקורס להיות בעל תיבת דואר ב gmail ואם אין עדיין, לפתוח כזו ולהתקין וואסטאפ על הנייד.

14 .בכל שאלה או עניין בנוגע לקורס יש לפנות למנהלי הקורס ולא לאסיסטנטים.

15 .הסטודנט מודע לכך שדרישות הקורס כוללות הצלחה בבחנים, בחינות, עיוניות ומעשיות, לרבות הקלטות קול שיהיה עליו להקליט ולשלוח למורים וכן שיעורי בית מעשיים ועיוניים. הצלחה במבחנים והגשת מטלות אלה בזמן, הם חלק בלתי נפרד מהקריטריונים לקבלת תעודה.

16 .החומר הנלמד מוגדר כקניין רוחני של מנהלי הקורס ועל כן אסור להפיצו בכל סוג מדיה ללא רשות בכתב ממנהלי הקורס. במידה ועובר הסטודנט על דרישה זו והוא מפיץ את חומרי הקורס ללא הסכמה תתבטל השתתפותו בקורס לאלתר ולא יוחזר כספו.

17 .כל סטודנט נדרש להביא אתו מזרן יוגה אישי, קלסר A4, דפי פוליו A4 וכלי כתיבה, כרית לתרגול וישיבה על מזרן ורצועה לתרגול.

18 .כל סטודנט מודע למצבו הבריאותי וכפוף להנחיות משרד הבריאות ולא יופיע ללימודים עם חום או תסמיני מחלה ולא יפר בידוד. חובתו להודיע למנהלי הקורס על כל שינוי במצבו הבריאותי.

19 .כל סטודנט מודע ואחראי על גופו כמתרגל יוגה ועל כן חייב להתריע בזמן השיעור או במועד הקרוב ביותר על כל הרעה במצבו הבריאותי כתוצאה מתרגול או סיבה אחרת.

20 .במקרה של מגפה, מלחמה או כוח עליון בהם מוכתב על פי הנהלים על סגירת התקהלויות בהיקף של הקורס או סגירת הבניין בו האולם נמצא, תושהה פעילות הקורס עד למועד אפשרי. לא יהיה פיצוי בשום צורה בגין זאת לסטודנט ממנהלי הקורס. על הסטודנט להיות ערוך לשינויים כאלה מראש. שעורי הזום ימשכו כרגיל.

21 .מנהלי הקורס רשאים להזיז את מיקום ההכשרה באזור מרכז הארץ וזאת למען המשך ואיכות הקורס.

22 .במידה ומנהלי הקורס מסיבות בריאותיות או אחרות נאלצים לבטל שיעורים, יקבעו מועדים חלופיים לקיום מפגשים שהוחסרו. הסטודנט לא היה זכאי לפיצוי בגין זאת.

23 .לכל מבחן, במידת הצורך, יתקיים מועד ב' ולא יהיו מועדים נוספים.

רישום לקורס

24 . תהליך רישום מתחיל ממילוי טופס רישום לקורס ואישור על קבלת דמי הרישום על סך 500 ₪ – תהליך זה אינו מהווה הבטחה למקום בקורס. קבלה לקורס מותנית באישור רשמי במייל ממנהלי הקורס.

25 .אופני ותנאי התשלום מופיעים בשאלון ההרשמה.

26 .מנהלי הקורס רשאים לערוך שינויים בתוכנית הלימודים משיקולים מקצועיים.

27 .במקרה של ביטול הקורס טרם תחילת מועד הלימודים, יוחזרו כל הכספים כולל דמי הרישום. לא יהיה כל פיצוי או בקשה כספית על הפסד במקרה כזה.

28 .מוסכם על הסטודנט שבמקרה של חשש להטרדה מינית, או אישום פלילי הנוגע ישירות לעולם הטיפול או היוגה, בין אם המקרה התרחש במסגרת הקורס או מחוצה לו, יופסקו לימודיו של הסטודנט על ידי מנהלי הקורס וכספו לא יוחזר. עם זאת, מנהלי הקורס שומרים לעצמם את הזכות להחליט לכל מקרה לגופו אם יופסקו לימודיו של הסטודנט. החלטת מנהלי הקורס בגין זאת, לא תהווה סימן להסכמה או לקבלת אחריות משום סוג של מנהלי הקורס. בין אם נעשה הדבר במסגרת הקורס או מחוצה לו.

מדיניות החזרת כספים

29 .דמי הרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול מצדו של הסטודנט.

30 .דמי ההרשמה יוחזרו במקרים של אי קבלה לקורס או ביטול הקורס מצד המנהלים.

31 .ביטול הלימודים עד תחילת המפגש השלישי (לא כולל השלישי) – הסטודנט יחויב ב 50% משכר הלימוד פחות דמי הרישום.

32 .ביטול מהמפגש השלישי ואילך מכל סיבה שהיא – חיוב מלא ואין זכאות להחזר כספי.

תעודות

לזכאות לתעודה יש לעמוד בדרישות הבאות

33 .נוכחות – על פי סעיף 1 בתקנון

34 .ביצוע כל שיעורי בית והמטלות בין אם נתנו באופן כללי או אישי

35 .הצלחה בבחנים ובמבחנים העיוניים והמעשיים

36 .עמידה במבחני סיום

37 .ביצוע סטז', תיעוד ותחקור כנדרש – רק למסלול תעודת הסמכה

38 .תשלום מלא של שכר הלימוד

תקנון סטז'

39 .לסטז' מחויבים כל הסטודנטים המעוניינים בתעודת הסמכה ביוגה טיפולית ועומדים בקריטריונים שהינם:

א. קורס מורים ליוגה שהיקפו לפחות 200 שעות אקדמיות טרם תחילת הלימודים

ב. שנה ניסיון בהוראת יוגה

ג. תרגול אישי יומי של לפחות שנה

סטודנט שעומד בקריטריונים האלה ושאינו מעוניין בהסמכה אלא בתעודת השתתפות, צריך להודיע במייל למנהלי הקורס ולקבל על כך אישור.

40 .הסמכה ליוגה טיפולית דורשת סטז' בהיקף של 115 שעות הכוללים 95 שיעורי יוגה טיפולית פרטניים בהתאם לדרישות הסטז' ו 20 ש"א תיעוד . זאת בהתאם לדרישות ארגון מורי היוגה כפי שפורסמו במרץ 2022 . הסטודנט מסכים לכך שיהיה חייב למצוא בכוחות עצמו תלמידים לסטז'. ההנחיות של הסטז' כפי שיפורסמו לתלמידי הקורס במהלך הקורס מחייבות כחלק בלתי נפרד מדרישות הקורס והתקנון הזה.

41 .מנהלי הקורס יודיעו באופן רשמי על תחילת הסטז' במהלך השנה הלימודים. לא יחשבו במניין שעות הסטז' טיפולים או הוראת יוגה, שהתבצעו טרם תחילת הסטז' בקורסים אחרים או בשיטות טיפול אחרות.

42 .טיפולים שהם במניין השעות של הסטז' צריכים לעמוד בהוראות ובקריטריונים שימסרו במהלך הקורס. לא יחשבו טיפולים שלא התבצעו על פי ההוראות או לא תועדו או תוחקרו בהתאם להנחיות.

43 .כל החומר המתועד של הסטז' חייב להיות מוגש על פי ההנחיות לא יאוחר מ 90 יום מהמפגש האחרון של הקורס. ידוע לסטודנט שהגשת מסמכי הסטז' באיחור מעבר לאמור לעיל לא יאפשרו לו לקבל תעודת הסמכה. ניתן לקבל הארכת זמן באישור מיוחד ממנהלי הקורס.

44 .כל מי שמחויב בסטז' כאמור, חייב להיות מבוטח בביטוח מקצועי מתאים כמו ביטוח למורים ליוגה מטעם ארגון מורי היוגה או ביטוח אחר, שמתאים למקצוע,  עם תחילת הסטז' ועד סיומו. על הסטודנט להציג בפני מנהל הקורס אישור ביטוח כזה אם ידרש.

45 .ידוע לסטודנט שהוא אמור לבצע את הסטז' בעצמו ומטעמו ובמקום ובמרחב טיפולי המתאימים לכך.

46 .ידוע לסטודנט שמקרי הסטז' הינם פועל יוצא של פעולות יזומות אותן יצטרך לבצע בעצמו על מנת לעמוד בדרישות הסטז'. ידוע לסטודנט שפעולות אלה יעודדו ויטפחו אצלו מיומנויות שנדרשות אצל כל מטפל עצמאי מצליח.

47 .ידוע לסטודנט שהוא הנושא באחריות הבלעדית לכל נזק, אובדן או תאונה במהלך הסטז' ואין לבית הספר, המורים בו, מנהלי הקורס, או המרכז ליוגה טיפולית שום אחריות, נזיקית, מקצועית או רגשית על הסטז' ותוצאותיו.

48 .במידה והסטודנט בוחר לקחת תשלום עבור טיפול במהלך הסטז', חובה עליו להפיק קבלה ולפעול על פי חוקי רשות המיסים כבעל עסק עצמאי.

49 .ידוע לסטודנט שאסור לו להציג את עצמו כעובד, שותף, מורה או נציג מטעם המרכז ליוגה טיפולית או בית הספר ליוגה טיפולית.

50 .מנהלי הקורס רשאים להכריז על הפסקה במפגשים והם יחודשו עם סיומה.

 1. למען הסר ספק, התקנון עשוי להשתנות מעת לעת ויש להתעדכן בגרסתו העדכנית ביותר.  –
לשיחת יעוץ השאירו פרטים:
אימייל
שם
טל'